Verslag jaarvergadering 2017

                                                                                                    Vrijdag 31-03-2017 

Afmelding vergadering: Barend-Jan van der Aa, Gerard Morshuis, Rob Rikmanspoel, Peter Kemna, Herman Mekenkamp, Eddie Hulshof, Frank Vischedijk, Eddie Davina, Robert Kemna en Maarten Wooldendorp.

·         Opening vergadering

Marc Arends opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

De Bokk’nrieders bestaan dit jaar 25 jaar. Dit gaan we vieren in het weekend van 6 – 8 juli. Programma volgt in de loop van de vergadering.

Maarten Wooldendorp stopt met het bestuur. Maarten wordt bedankt voor zijn inzet. De vacante plek wordt ingevuld door John Wolbers.

 

·         Wijzigingen leden.

Nieuwe leden: Rob Rikmanspoel, Rogier Koershuis en ons eerste vrouwelijke lid Marissa Otten.

Stoppende leden: geen.

 

·         Zomerprogramma

-        Het zomerprogramma wordt mondeling doorgenomen door John Wolbers.

-        De openingsrit, gepland op 15 april, begint eerder dan normaal nl. om 13.00 uur omdat er nog een nieuwe groepsfoto moet worden gemaakt.

-        Dit seizoen wordt er ook getraind op de donderdagavond. Deze avond staat in het teken van krachttraining.

-        Bij tochten waar een * achter staat, wordt er tijdens of na de rit een consumptie genuttigd. Deze tochten worden wederom uitgestippeld door Erik Masseling en Frank Geerdink.

-        Op de datum dat er een tocht gepland staat is het niet de bedoeling een andere tocht te plannen.

-        Als er geen tocht staat gepland mag er op eigen initiatief een tocht worden voorgesteld. Dit kan via datumprikker of via WhatsApp in de bokk´nrieders groep.

 

·         Indeling groepen

Eddie Hulshof heeft vorig jaar met succes een nieuwe C-groep  samengesteld. We willen hier ook dit jaar graag mee doorgaan.  Er is al door meerdere personen interesse getoond om met deze groep mee te willen fietsen. Deze personen kunnen zich aanmelden bij Marc Kemna.

 

·         Jubileum weekend

Martin Kokhuis heeft het programma van het jubileum weekend gepresenteerd. Het programma in een notendop:

We laten ons wegbrengen door Bert Huisman naar Winterberg en fietsen in 2 dagen weer terug naar huis.

Donderdag 6 juli vertrek om 17.00 uur bij Morshuis met grote- en kleine bus. Iedereen moet eigen deken meenemen ter bescherming van z’n eigen fiets. Verwachte aankomst in Winterberg om 22.30 uur.

Vrijdag wordt er ongeveer 190 km gefietst met 2970 hoogtemeters. Er wordt in 2 groepen gefietst. Eindbestemming is in de buurt van Halle.

Zaterdag wordt er weer naar huis gefietst over een afstand van 172 km met 1453 hoogtemeters. 40 km voor de finish gaan we gezamenlijk lunchen waarna er met één groep naar Morshuis wordt gefietst.

Het weekend wordt afgesloten met een BBQ en een drankje in de Corner.

  

·         Kleding

Er is geïnventariseerd of er weer kleding besteld moet worden, dit is wel het geval. Marc Arends stuurt een WhatsApp met de uiterste datum waarvoor er besteld moet worden.

Er wordt nog een opmerking gemaakt over de bonte arm- en beenstukken. Marc Arends gaat dit aanpassen en bespreken met de leverancier Duurzaamsport.

 

·         Financiën

-         Marc Kemna bespreekt de financiële positie. We hebben een gezonde kas.

-         Bijdrage  voor 2017 wordt vastgesteld op €45,-

-         De koffie bij Morshuis wordt betaald uit de kas, sinds afgelopen winter geldt dit ook voor het winterseizoen.

·         Rondvraag

-        Wouter Brey vraagt of er nog gezamenlijk helmen worden ingekocht. Het bestuur gaat dit inventariseren en komt met een mededeling.

-        Theo Kuipers vraagt of iedereen weer meer aandacht wil schenken aan de veiligheidsregels zoals deze genoemd worden op de site. Als er een signaal wordt gegeven, geef deze dan ook door.

-        Rogier Koershuis vraagt of er snelheidsnormen zijn voor de A-, B- en C-groep. Het bestuur antwoordt dat deze er niet zijn en er volgt een discussie. De conclusie is dat er geen probleem is als de A- en B-groep gescheiden fietst maar dat het probleem ontstaat zo gauw er gezamenlijk gefietst wordt. Er wordt afgesproken dat als er gezamenlijk gefietst wordt dat de B-groep snelheid de standaard is. Als de A-rijders alsnog willen splitsen moeten ze dit aangeven zodat er gesplitst kan worden.

 

·         Gast spreker

Na de vergadering heeft het bestuur een special gast weten te strikken in de persoon Gert Jacobs.  Gert geeft een smeuïge uiteenzetting over zijn wielerverleden en zijn huidige werkzaamheden bij de televisie. Daarna wordt er nog gezamenlijk een biertje gedronken met onze gast.

 

We bedanken Gert Jacobs voor zijn verhaal.